Betingelser for bruk
AVTALE MELLOM BRUKER OG Kennel Hallingfjellas

Kennel Hallingfjellas består av diverse sider som vedlikeholdes av Kennel Hallingfjellas.

Kennel Hallingfjellas blir tilbudt Dem under forutsetning av at De aksepterer våre betingelser uten forbehold i henhold til nedenstående vilkår og betingelser. Dette gjelder også betingelser som fremgår på andre sider av dette nettstedet Deres videre bruk av Kennel Hallingfjellas bekrefter derfor Deres aksept på alle disse vilkår og betingelser.

ENDRINGER AV VILKÅR FOR BRUK

Kennel Hallingfjellas forbeholder seg rett til å endre vilkårene og betingelsene for hvordan Kennel Hallingfjellas tilbys inkludert men ikke begrenset til de avgifter/priser som måtte være forbundet med bruk av Kennel Hallingfjellas.

Snarveier TIL EKSTERNE NETTSIDER

Kennel Hallingfjellas kan inneholde snarveier til andre nettsteder ("lenker"). Disse nettstedene er ikke kontrollert av Kennel Hallingfjellas og Kennel Hallingfjellas er av den grunn ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene, dette inkluderer uten unntak alle snarveier til eksterne nettsteder.  Kennel Hallingfjellas er heller ikke ansvarlig for overføring av data fra de eksterne kilder/nettsteder som henvises til fra dette nettstedet. Dette gjelder uten unntak alle former for dataoverføring samt skadelig kode i form av virus med mer. Kennel Hallingfjellas tilbyr kun disse snarveier til Dem som en bekvemmelighet. Innkluderingen av disse snarveier antyder IKKE at, Kennel Hallingfjellas anerkjenner holdninger som disse nettsteder eller dets operatører måtte fremstille.

MISBRUK OG ULOVLIG ANVENDELSE

Som betingelse for Deres bruk av Kennel Hallingfjellas, garanterer De Kennel Hallingfjellas at de ikke vil anvende Kennel Hallingfjellas til formål som på noen måte er ulovlige jfr. Norsk lovgivning eller formål som måtte krenke disse vilkår for anvendelse av dette nettstedet. De må under INGEN omstendighet anvende  Kennel Hallingfjellas på måter som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe Kennel Hallingfjellas eller forstyrre andre brukeres besøk/arbeid med Kennel Hallingfjellas. De må ikke skaffe adgang eller forsøke å skaffe adgang til materiale som ikke med vilje er gjort tilgjengelig eller fremskaffet gjennom Kennel Hallingfjellas.

BRUK AV KOMMUNIKASJONSTJENESTER

Kennel Hallingfjellas kan inneholde oppslagstavler, chat-områder, nyhetsgrupper, forumer, brukersamfunn, personlige hjemmesider, kalendere og/eller andre beskjed eller kommunikasjonsfasiliteter. Disse fasiliteter er gjort tilgjengelige slik at De kan kommunisere med omverdenen eller med en gruppe (kollektivt, "Kommunikasjonstjenester"). De aksepterer derfor kun å anvende kommunikasjonstjenestene til å poste, sende og motta beskjeder og materiale som er anstendig og relatert til den pågjeldende kommunikasjonstjeneste. De aksepterer derfor å ikke:
 • Bakvaske, utnytte, sjikanere, true eller på annen måte krenke rettssikkerheten (som retten til offentlig mening og privatlivets fred) for andre.

 • Publisere, poste, skrive, distribuere eller spre noen form for upassende, bespottende, æreskrenkende, uanstendig, usømmelig  ulovlig emne, navn, materiale eller informasjon.

 • Lese inn filer som inneholder software eller annet materiale som er beskyttet av intellektuell eiendomsrett (eller av private og offentlige rettigheter), unntatt hvis de selv eier eller kontrollerer rettighetene, eller har spesiell tillatelse til dette.

 • Lese inn filer som inneholder skadelige virus, korrupte filer eller annen lignende software som kan skade andres datamaskiner.
   
 • Annonsere, reklamere eller på annen måte forsøke å selge eller kjøpe varer eller tjenester av noen som helst form for forretningsmessig årsak, unntatt hvis slik kommunikasjonstjeneste spesifikt tillater slike beskjeder/annonsering.

 • Lede eller fremføre undersøkelser, avstemninger, konkurranser, pyramide- systemer eller kjedebrev.

 • Hente (laste ned) enhver fil som er postet av annen bruker i en kommunikasjonstjeneste hvor De enten kjenner til eller burde kjenne til, at disse filer ikke kan distribueres av hensyn til lovmessige årsaker.

 • Forfalske eller slette enhver forfatters innlegg, i form av lovlige og anstendige artikler, navnebeskyttede betegnelser, varemerker eller annet materiale av opprinnelig kilde som var en del av en innlest fil.

 • Begrense eller forhindre andre besøkende på nettstedet i bruk eller nytelse av kommunikasjonstjenestene.

 • Overtre enhver regel om oppførsel og etikk eller andre retningslinjer som kan være påkrevd fra en vilkårlig kommunikasjonstjeneste.

 • Samle inn eller på andre måter gjemme opplysninger om andre, inklusive e-mailadresser uten deres samtykke.

 • Overtre enhver gyldig lovgivning eller regulativ.
Kennel Hallingfjellas har ingen forpliktelse til å overvåke kommunikasjonstjenestene. Dog forbeholder Kennel Hallingfjellas seg rett til å gjennomlese og evaluere ethvert materiale som er innlagt/postet i en gitt kommunikasjonstjeneste samt i fortrolighet å slette og fjerne materiale. Kennel Hallingfjellas forbeholder seg rett til å ekskludere eller forhindre Deres adgang til enhver eller alle kommunikasjonstjenester på ethvert tidspunkt, og uten beskjed herom samt uten opplysning om grunnlaget for ekskluderingen.

Kennel Hallingfjellas forbeholder seg rett til alltid å kunne offentliggjøre eller utlevere enhver opplysning som er nødvendig for å kunne opprettholde gyldig lovgivning, regulativer, rettslig prosess, forespørsel fra stat og myndigheter,eller redigere, avvise innlegg eller fjerne enhver opplysning eller materiale, delvis eller fullt uten opplysning herom Kennel Hallingfjellas.

Utvis alltid forsiktighet når De utleverer personlige opplysninger som kan identifisere Dem selv eller Deres barn og familie i alle kommunikasjonstjenester på dette nettstedet. Kennel Hallingfjellas hverken godkjenner eller gir sin tilslutning til innhold, beskjeder eller informasjoner som kan finnes på våre kommunikasjonstjenester. Av denne grunn frasier Kennel Hallingfjellas seg ethvert ansvar i forbindelse med kommunikasjonstjenestene og enhver handling som direkte eller indirekte var et resultat av Deres deltagelse i enhver kommunikasjonstjeneste. Administratorer og utbydere er ikke autoriserte til å tale eller opplyse på vegne av Kennel Hallingfjellas, og deres synspunkter og holdninger reflekterer ikke nødvendigvis synspunkter og holdninger opprettholdt av Kennel Hallingfjellas.

Materiale innlest/postet på en kommunikasjonstjeneste kan være omfattet av forbruksbegrensninger, reproduksjon og/eller utbredelse. De er ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis De henter materiale fra vårt nettsted.

MATERIALE LEVERT TIL Kennel Hallingfjellas ELLER POSTET VED EN AV Kennel HallingfjellasS SIDER

Kennel Hallingfjellas gjør ikke krav på eierskap av det materiale (inklusive tilbakemeldinger og forslag) De leverer, poster, innrykker, innleser eller sender til Kennel Hallingfjellas eller en av våre assosierte tjenester eller partnere. Hvis De leverer, poster, innrykker, innleser eller sender materiale til Kennel Hallingfjellas, gir De øyeblikkelig tillatelse til at Kennel Hallingfjellas og dets assosierte partnere samt underentreprenører kan anvende materialet i forbindelse med driften av deres internett-forretning inklusive, og uten begrensning, rettighetene til å: kopiere, distribuere, kreve avgift, sende og overføre, fremvise i offentlighet, reprodusere, redigere, oversette, omformattere Deres materiale; og å kunne publisere Deres navn i forbindelse med materialet.

Ingen kompensasjon vil bli utbetalt i forbindelse med bruken av Deres materiale. Kennel Hallingfjellas forplikter seg IKKE til å poste eller anvende det materiale De har innsendt. Videre forbeholder Kennel Hallingfjellas seg rett til å fjerne ethvert materiale De har postet til enhver tid og uten å informere Dem herom.

Ved å levere, poste, innrykke, innlese eller sende materiale til Kennel Hallingfjellas eller en av våre assosierte tjenester eller partnere, garanterer De hermed at De eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til materialet som beskrevet i denne seksjonen inklusive, og uten begrensninger, alle nødvendige rettigheter til å kunne levere, poste, innrykke, innlese og sende materialet.

FORBEHOLD OG ANSVARSFRASKRIVELSE

INFORMASJON, SOFTWARE, PRODUKTER, OG TJENESTER INKLUDERT ELLER TILGJENGELIGE GJENNOM Kennel HallingfjellasS NETTSTED KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL. ENDRINGER BLIR PERIODISK TILFØYD TIL INFORMASJONEN HERI. Kennel Hallingfjellas OG/ELLER DETS LEVERANDØRER KAN FORETA FORBEDRINGER OG/ELLER ENDRINGER I Kennel HallingfjellasS NETTSTED PÅ ETHVERT TIDSPUNKT. RÅD OG VEILEDNINGER SOM DE MÅTTE MOTTA ELLER FÅ VIA Kennel Hallingfjellas, BØR IKKE FØLGES ELLER TAS ALVORLIG NÅR DET DREIER SEG OM PERSONLIGE, MEDISINSKE, RETTSLIGE ELLER ØKONOMISKE BESLUTNINGER, OG DE BØR RÅDFØRE DEM MED EN PASSENDE EKSPERT FOR SÆRLIG RÅDGIVNING TIL DERES SPESIFIKKE SITUASJON.

Kennel Hallingfjellas OG/ELLER DETS LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTI I FORBINDELSE MED TROVERDIGHET, NØYAKTIGHET, TILGJENGELIGHET OG PUNKTLIGHET FOR  DE INFORMASJONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERTE GRAFISKE ELEMENTER SOM MÅTTE VÆRE EN DEL AV Kennel Hallingfjellas. LIKELEDES FRASKRIVER Kennel Hallingfjellas SEG ALT ANSVAR OG UTEN BEGRENSNING,  I FORBINDELSE MED DE INFORMASJONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERTE GRAFISKE ELEMENTER SOM MÅTTE VÆRE EN DEL AV Kennel Hallingfjellas.

I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING TILLATT AV GYLDIG NORSK LOVGIVNING, KAN Kennel Hallingfjellas OG/ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER STILLES TIL ANSVAR ELLER GJØRES ERSTATNINGSPLIKTIG FOR SKADER SOM MÅTTE VÆRE FORÅRSAKET ELLER FORBUNDET DIREKTE ELLER INDIREKTE MED BRUK ELLER ASSOSIASJON TIL DETTE WEBSTED.
HVIS DE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER DIREKTE ELLER INDIREKTE FINNER INNHOLDET AV DETTE NETTSTEDET UTILFREDSSTILLENDE ELLER MANGELFULL, BØR DE ØYEBLIKKELIG SLUTTE MED Å ANVENDE OG BESØKE Kennel Hallingfjellas.

SERVICEKONTAKT : arnt@softwareconsult.no

OPPSIGELSE/ADGANGSBEGRENSNING

Kennel Hallingfjellas forbeholder seg rett til uten varsel å si opp Deres adgang til Kennel Hallingfjellas og de relaterte tjenester eller deler herav. De som besøkende, bruker eller medlem av dette nettstedet aksepterer hermed at nærværende avtale er beskyttet av norske og internasjonale lovgivninger, dette inkluderer også regulativer og lovgivning innenfor den Europeiske Union (EU). De som besøkende, bruker eller medlem av Kennel Hallingfjellas er forpliktet til å, opprettholde ovenstående og gjeldende lovgivning. Overtredelse av disse vil medføre ekskludering fra nettstedet og i verste fall rettsforfølgelse.

OPPHAVSRETT OG INFORMASJON OM VAREMERKER:

Alt innhold ved Kennel Hallingfjellas er: og/eller dets leverandører. Alle rettigheter forbeholdes.

VAREMERKER

Navn og produkter nevnt heri kan være registrerte varemerker tilhørende deres respektive eiere.

Alle rettigheter som ikke spesifikt er tildelt er forbeholdt.

Alle rettigheter forbeholdes Kennel Hallingfjellas